Tag: Idolsmiledental (5 results)

 • ความสำคัญของการ จัดฟัน

  ความสำคัญของการ จัดฟัน จัดฟัน ดัดฟัน ถือว่าเป็นทันตกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ทันตกรรมจัดฟัน จะเรียกได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งของงานทันตกรรม ซึ่งจะช่วยแก้ไขขากรรไกร ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง และการแก้ไขรูปแบบของ ฟัน ที่ไม่สวยงาม ให้สวยงาม และเรียงตัวกันเป็นระเบียบ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากการบดเคี้ยวอาหาร และการออกเสียงพูด ได้อย่างดียิ่งขึ้น

 • ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร เมื่อ จัดฟันแบบใส invisalign !

  ข้อจำกัดในการรับประทานอาหาร เมื่อ จัดฟันแบบใส invisalign ! การจัดฟันแบบใส ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้นวัตกรรมยุคใหม่ เข้ามาวางแผนการรักษา จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยมาก และมีความสะดวกสบายมาก หากเปรียบเทียมกับการจัดฟันแบบทั่วไป ที่มองไม่เห็นเครื่องมือการจัดฟัน รวมถึงไม่เกิดความระคายเคืองภายในช่องปาก รวมถึงมีความหลากหลายในการรับประทานอาหารอีกด้วย

 • จัดฟันใส Invisalign มีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่

  จัดฟันใส Invisalign มีกี่แบบ ราคาเท่าไหร่ จัดฟันใส Invisalign คือ การจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ หรือเรียกง่ายๆว่า การจัดฟันแบบใส โดยนับเป็นประเภทการจัดฟันแบบใส ที่ใช้นวัตกรรมแสกนระบบ 3 มิติ (3D) เพื่อผลิตวัสดุ การ จัด ฟัน แบบ ใส ชนิด พิเศษเฉพาะบุคคล แสกนเพื่อผลิตเครื่องมือจัดฟันแบบใสให้กับบุคคลนั้นๆ ทำให้คนรอบข้าง ถ้าไม่สังเกตุก็จะไม่รู้ว่าได้ทำการจัดฟัน

 • ควรระวัง ! การจัดฟัน fastbraces ในผู้ที่สูบบุหรี่

  ควรระวัง ! การจัดฟัน fastbraces ในผู้ที่สูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก และยังทำลายสุขภาพช่องปากของคุณด้วย เพราะจะส่งผลต่อเหงือกและฟัน ทำให้เหงือกร่นและฟันเปลี่ยนสี

 • การจัดฟันแบบด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ

  การจัดฟันแบบด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือ การจัดฟัน ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่การจัดฟันก็มีด้วยกันหลายรูปแบบ