Category: Movie News (1 results)

  • พนักงานโรงละครกำลังเผชิญกับความซ้ำซ้อนจากการแสดงที่ห่างไกลทางสังคม

    พนักงานโรงละครกำลังเผชิญกับความซ้ำซ้อนเนื่องจากการแสดงที่ห่างไกลทางสังคมไม่สามารถทำงานได้ผู้บังคับบัญชายอมรับ Royal and Derngate ในนอร์ทแธมป์ตันได้ประกาศอย่างไม่เต็มใจเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา มันสูญเสีย 1 ล้านปอนด์ต่อเดือนนับตั้งแต่ปิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคมและการตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ดำเนินการเพื่อเน้นวิกฤต