ค้นพบกลไกการพักตัวของเซลล์ต้นกำเนิดที่สำคัญ

การค้นพบใหม่ซึ่งให้ความเข้าใจที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดที่อยู่เฉยๆ และสามารถปูทางไปสู่การรักษาโรคมะเร็งหลายชนิด การศึกษากลไกเชิงลึกของไลโซโซม ซึ่งเป็นออร์แกเนลล์ที่จับกับเมมเบรนซึ่งพบได้ในทุกเซลล์ ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าไลโซโซมเป็นเพียงถังขยะของเซลล์ต้นกำเนิด การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ควบคุมการสร้างเซลล์ใหม่

และทำงานเหมือนกันในเซลล์ทุกประเภท แต่การวิจัยของทีม PM สร้างขึ้นจากความรู้ใหม่เกี่ยวกับไลโซโซม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกมันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการส่งสัญญาณที่สำคัญ ซึ่งควบคุมเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในระยะยาว งานที่ทำโดยนักวิจัยได้ตรวจสอบสาเหตุที่เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดสามารถอยู่เฉยๆ ได้นานหลายปี และวิธีที่ไลโซโซมทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะที่ไม่ได้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง ทีม Princess Margaret พบว่าแม้เซลล์จะพักตัว แต่ไลโซโซมภายในเซลล์ยังคงทำงานอยู่มาก ตัวรับการตัดและปิดใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณการเจริญเติบโตและการขนส่งสารอาหารภายในเยื่อหุ้มเซลล์ต้นกำเนิดปล่อยให้มันยังคงหลับอยู่