ความต้านทานยาปฏิชีวนะมีวิวัฒนาการในการตอบสนอง

นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอกรอบการสร้างแบบจำลองที่สามารถคาดการณ์ว่าความต้านทานยาปฏิชีวนะจะมีวิวัฒนาการในการตอบสนองต่อการรักษาที่แตกต่างกันการวิจัยสามารถช่วยแพทย์ปรับทางเลือก เวลา ปริมาณ และลำดับของยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อทั่วไปได้อย่างเหมาะสม ช่วยยับยั้งการคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการดื้อยาปฏิชีวนะต่อยาแผนปัจจุบัน

การใช้ยาร่วมกันเป็นวิธีที่มีแนวโน้มดีเป็นพิเศษในการชะลอการดื้อยา แต่ผลกระทบจากวิวัฒนาการของการรักษาแบบผสมผสานนั้นยังคงคาดเดาได้ยาก ปฏิกิริยาระหว่างยาปฏิชีวนะสามารถเร่ง ลดหรือย้อนกลับการวิวัฒนาการของการดื้อยาได้ และการดื้อต่อยาตัวหนึ่งก็อาจส่งผลต่อการดื้อยาอีกเช่นกัน ปฏิกิริยาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับยีน เส้นทางวิวัฒนาการที่แข่งขันกันและปัจจัยกดดันจากภายนอก ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนในการแยกแยะ